• چگونه یک کشور را مبتنی بر API ها اداره کنیم.
چگونه یک کشور را مبتنی بر API ها اداره کنیم.
1395/04/07 \\ مقالات عمومی \\ 0 نظر

فرض کنید مجاور منزلتان با یک موجود مانند یک جانور مشکل پیدا کرده اید. به کجا باید مراجعه کنید ؟.

  • نقش هوش مصنوعی در تعالی جامعه یا تضعیف جنبه های انسانی – بخش سوم
نقش هوش مصنوعی در تعالی جامعه یا تضعیف جنبه های انسانی – بخش سوم
1395/01/21 \\ مقالات عمومی \\ 0 نظر

دموکراسی بسیار فراتر از یک گونه از دولت میباشد اما زمانی که راجع به اداره ی یک مملکت صحبت میکنیم روش های بسیاری برای برای تعالی در ضمینه اجرای عدالت و مشارکت وجود دارد.

  • موارد یافته شده : 2