• آموزش طریقه استفاده HTML 5 Data attributes
آموزش طریقه استفاده HTML 5 Data attributes
1395/09/15 \\ Responsive Web Design \\ 0 نظر

قبل از پیدایش HTML، ذخیره سازی داده در سطح کلاینت خود یک مشکل بزرگ قلمداد میگردید. در ورژنهای قبلی HTML از rel یا Class های Custom برای نگهداری مقادیر استفاده میگردید. پس از پیدایش HTML 5 این مشکل توسط data attributes که از استانداردهای HTML 5 می باشد کامل برطرف گردیده است.

  • موارد یافته شده : 1